Angsthåndtering

Fokus på redskaber til at forstå og håndtere angst.

Formål: At give indsigt i og redskaber til at takle de kognitive og kropslige reaktioner/symptomer, der er på angst. Dette for at kunne komme tættere på, eller igen helt vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Angsthåndteringsforløb giver den enkelte kendskab til egne kropslige og mentale reaktioner samt viden om, hvad angst er. Der læres egne advarselslamper at kende og gives redskaber til at håndtere angsten.

Forløbet er temaopbygget, hvor der tages udgangspunkt i gruppens situation, og der gives individuel vejledning og konkrete individuelle redskaber til at håndtere angsten konstruktivt.

Via øvelser læres kognitive og kropslige strategier, der kan være med til at forebygge tilbagefald.

Nada øreakupunktur kan, tilbydes som en del af tilbuddet, hvis det vurderes relevant for forløbet.

Varighed for optimalt udbytte er 12 undervisningsgange.