B-BAT (Basic Body Awareness Therapy)

Fokus på kropslige ressourcer

B-BAT er et mestringsforløb målrettet borgere med moderate til svære symptomer på stress, depression og/eller andre psykiske belastning. Borgere der er så kognitivt udfordret, at de ikke kan profitere af den teoretiske undervisning som foregår i vore øvrige tilbud. B-BAT kan iværksættes som et forberedelses-forløb til disse.

Deltageren tilbydes kropslige redskaber til øget indsigt og forståelse af tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd. Det er øvelser til selvhjælp og mulighed for at ændre på deres aktuelle situation.

B-BAT øvelserne er opbygget som træning, hvor der udleveres skriftligt materiale, så deltagerne kan træne hjemme for derigennem selv at tage ansvar for egen læring.

Der tages i undervisningen hensyn til praktik og/eller delvis opstart til arbejde, da fokus netop er på strategier og øvelser som kan overføres til arbejdsmarkedet.

Nada øreakupunktur kan tilbydes som en del af tilbuddet, hvis det vurderes relevant for deltagerens forløb.

Varighed: For optimalt udbytte 12 undervisningsgange