Coaching

– en vej til udfoldelse af potentiale

Coaching er en effektiv og fokuseret metode til at skabe forandring. Coaching hos KaalundKrog tager udgangspunkt i en struktureret kommunikationsform, udforskende og udfordrende, hvor vi neutralt og ikke rådgivende styrer processer i mål ved hjælp af åbne spørgsmål. En metode hvor vi medvirker til igangsættende, bevidstgørende, udviklende og forandrende processer for fokusperson/-gruppe.

Eksempler på hvad coaching kunne tage udgangspunkt i kan være: 

  • Sætte mål og lægge en plan for at nå dem – ex. I forhold til beskæftigelse 
  • Lære at sige fra 
  • Teamopbygning/samarbejde
  • Ændre vaner – rygning – motion – vægt
  • Håndtere udfordringer som fx eksamen, jobsamtaler eller at holde tale
  • Selvtillids-/selvværdsproblematikker

I KaalundKrog antager vi som udgangspunkt at alle mennesker har et potentiale, som de gennem coachingsamtalen kan få frigjort. Dermed øges den enkeltes oplevelse af ressourcer og motivation i forhold til at nå opstillede mål.

Varighed for coaching er 1-1½ time pr. session