Forebyg sygefravær

Fokus på forebyggende indsats ved psykisk belastning

Forebyg sygefravær er et intensivt forløb målrettet medarbejdere:

  • som mærker psykisk ubalance 
  • som er i farezonen for ikke at kunne varetage deres arbejdsfunktioner 
  • som er motiveret for forandring.

Medarbejder og virksomhed rustes til at håndtere belastning, understøtte medarbejderen, og forebygge sygemelding.

Dermed fastholdes dygtige medarbejdere, deres viden og kompetencer i virksomheden.

Varighed 3 samtaler, á ca. en time, med medarbejdere og en fælles afsluttende samtale med nærmeste leder.