Mentor

Fokus på vejledning, støtte og hjælp til selvhjælp

Mentor kan være:

  •  Udskrivningskoordinator/mentor
  •  Socialmentor
  •  Studiementor
  •  Mentor på virksomhed eller uddannelsesinstitution

Mentorindsats tilbydes med henblik på at den enkelte bliver parat til eller fastholdt i aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinært job.

Fokus er på at kursisten ønsker mentorstøtte og at denne er af væsentlig betydning for kursistens vej mod job/ uddannelse.

Som udgangspunkt skal kursisten være parat til at møde til samtale på Jobcenteret eller uddannelsesinstitution.

Mentor kan bruges til at få belyst udviklingsmuligheder – få stabilitet og struktur i hverdagen – at bryde social isolation – at håndtere barrierer og personlige udfordringer – støtte kontakten til andre fagpersoner – sætte fokus på ressourcer og kompetencer – støtte til at navigere i systemet og få tillid til samme – motivation i søgen mod arbejdsmarked og uddannelse – få vejen til mål delt op i mindre skridt og meget lignende.

Varighed: En ugentlig samtale á ca. en time. Antal samtaler aftales ved opstart af forløb.