Naturterapi møder Jernalder

Et fuldstændigt unikt forløb fra KaalundKrog ApS, som blev afholdt i eftersommeren 2021. Om der bliver flere af disse forløb……. Det er ikke helt afklaret endnu, men spørg hvis det skulle have interesse.

Vi har  indgået et samarbejde med Jernalderlandsbyen Odins Odense hvor vi får mulighed for at afholde et forløb målrettet trivsel og personlig udvikling med afsæt i naturterapi og det jernalderlivet kan byde ind med i forhold til fokus på egen trivsel og arbejde med ro-skabende aktiviteter.

Jernalderlandsbyen Odins Odense har rammer som er helt enestående og som i sig selv er med til at understøtte effekten af det forløb vi har udviklet.

Forløbet er for:

  • dig som tager din trivsel alvorlig
  • dig som syntes du har brug for redskaber til at forebygge stress, angst og depression
  • dig som har lyst til at forære dig selv i en gave i form af personlig omsorg og udvikling og
  • dig som er på vej tilbage fra en sygemelding og gerne vil booste din trivsel

Kan du nikke genkendende til bare en af ovenstående ”pinde” vil du kunne få glæde af forløbet.

Der vil i forløbet blive taget afsæt i:

  • Naturterapi
  • Basic Body Awareness Therapi
  • Forskellige meditative redskaber som fx stillevandring, sitting o.m.a.
  • Nærværskabende aktiviteter
  • Psykoedukation

Vi vil under vejs få indslag fra Jernalderlandsbyens personale i form af eks. rundvisninger, sagn og sagafortællinger, urtevandring samt vandring til offermosen.

Forløbet foregår 8 fredage kl. 09:00 – 15:00 med start den 27. august 2021

Kontakt os for yderligere oplysninger og tilmelding på Kontakt@kaalundkrog.dk