Stress- og depressionshåndtering

Fokus på øget indblik i egen situation og handlekraft

Forløbet giver en generel viden om stress og depression, samt en præsentation af relevante redskaber til at arbejde med egen situation. Herigennem tilstræbes at give øget indblik i egne handlemuligheder, både i forhold til nuværende situation og fremtidig beskæftigelse.

Forløbet har afsæt i kropslig og kognitive metode, hvor der arbejdes med, hvordan krop, tanker, adfærd og følelser påvirker hinanden gensidigt og påvirkes af omgivelserne.

Der er også introduktion til forskellige afspændingsteknikker samt øvelser med fokus på kropsbevidsthed og kropslige strategier til håndtering af belastningen.

Nada øreakupunktur kan tilbydes som en del af tilbuddet, hvis det vurderes relevant for borgerens forløb.

Varighed: Forløbet er bygget op over 8 undervisningsgange, af 2½ times varighed 1gang om ugen.